top of page

Bestyrelsen 

Cafeens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt for to-årige perioder på skift samt 2 suppleanter. Der afholdes generalforsamling hvert år i 1. kvartal, og for at være valgbar til bestyrelsen kræves det mindst, at man har været clean/ædru i 6 måneder, og at man kommer jævnligt i Cafe Rusfri. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang om måneden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med den angivne dagsorden. Indkaldelsen sendes ud pr. mail m. link til Conventus. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår, og sender også dette ud pr. mail med link til Conventus.

 

Bestyrelsesmøderne er lukkede, men man kan til enhver tid anmode bestyrelsen om, at man ønsker at aflægge dem et visit. 

Den nuværende bestyrelse afholder bestyrelsesmøde den første tirsdag i hver måned kl. 19.00

Anette.jpg
Morten.jpg
Lonnie.jpg

Anette Juul Sørensen
Formand
Tlf.: 20 82 03 81
anettejuulsoerensen@gmail.com

Morten Bach Sørensen
Næstformand
mortenbach24@gmail.com

Lonnie Fogh
Bestyrelsesmedlem
lfl1@live.dk

Kennie2.jpg
Tom2.jpg
Gitte_edited.jpg

Kennie Andersen
Bestyrelsesmedlem

kenniethecool@gmail.com

Tom Stæhr Christensen
Bestyrelsesmedlem
tom.st.christensen@gmail.com

Gitte Meldgaaard
Suppleant
mglmeldgaard@outlook.dk

Kim.jpg

Kim Kjærsgaard Andersen
Suppleant
kim.nil.son@gmail.com

CAFE RUSFRI

CAFE RUSFRI

bottom of page