http://proxy.conventus.dk/kalender/ical.php?forening=15225&bruger=135214&key=oxmeICk8GmeLQgT5KkqPXJ3FATmF4LFi
top of page

Bestyrelsen 

Cafeens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt for to-årige perioder på skift samt 2 suppleanter. Der afholdes generalforsamling hvert år i 1. kvartal, og for at være valgbar til bestyrelsen kræves det mindst, at man har været clean/ædru i 6 måneder, og at man kommer jævnligt i Cafe Rusfri. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang om måneden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med den angivne dagsorden. Indkaldelsen sendes ud pr. mail m. link til Conventus. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår, og sender også dette ud pr. mail med link til Conventus.

 

Bestyrelsesmøderne er lukkede, men man kan til enhver tid anmode bestyrelsen om, at man ønsker at aflægge dem et visit. 

Den nuværende bestyrelse afholder bestyrelsesmøde hver anden tirsdag kl. 19.00

Anette.jpg

Anette Juul Sørensen

Formand og kasserer

E-mail.: anettejuulsoerensen@gmail.com

Tlf.: 20 82 03 81

Asger.jpg

Asger Brandstrup

Bestyrelsesmedlem

E-mail.: asger2204@gmail.com

Kennie2.jpg

Ann Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

E-mail.: annkristians@gmail.com

Morten.jpg

Morten Bach Sørensen

Næstformand

E-mail.: mortenbach24@gmail.com

Tlf.: 53 63 13 56

Kennie2.jpg

Kennie Andersen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: kenniethecool@gmail.com

CAFE RUSFRI

- For dig der har taget et valg

bottom of page