Bestyrelsen 

Cafeens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt for to-årige perioder på skift samt 2 suppleanter. Der afholdes generalforsamling hvert år i januar og for at være valgbar til bestyrelsen kræves det mindst, at man har været clean/ædru i 6 måneder, og at man kommer jævnligt i Cafe Rusfri. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen holder møde når formanden, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang om måneden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med angivne dagsorden. Indkaldelsen bør ske med 14 dages varsel. Sekretæren udfærdiger et referat af mødet, hvoraf samtlige beslutninger fremgår.

 

Bestyrelsesmøderne er lukkede, men bestyrelsen kan til enhver tid invitere gæster.