http://proxy.conventus.dk/kalender/ical.php?forening=15225&bruger=135214&key=oxmeICk8GmeLQgT5KkqPXJ3FATmF4LFi
top of page

Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Cafe Rusfri's Venner er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Cafe Rusfri's Venner må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Cafe Rusfri's Venner er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Cafe Rusfri's Venner eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside.

 

Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Cafe Rusfri's Venner ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.


Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.


Behandling af personoplysninger
Cafe Rusfri's Venner har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Cafe Rusfri's Venner indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

 

Ved handel gennem webshoppen på https://www.caferusfri.dk/ registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Cafe Rusfri's Venner, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Cafe Rusfri's Venner som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

En registreret kan til enhver tid over for Cafe Rusfri's Venner gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Cafe Rusfri's Venner fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Cafe Rusfri's Venner
Gl. Hadsundvej 1.A
8900 Randers C
CVR-nr: 35306889
E-mail: caferusfri@gmail.com

CAFE RUSFRI

- For dig der har taget et valg

bottom of page