Cafe Rusfri's formål, målgruppe
vision og værdigrundlag

Formål

  • At skabe et rusfrit miljø, der er åbent for mennesker der har kæmpet med afhængighed.

  • At tilbyde hjælp, støtte og omsorg til mennesker som har udfordringer i livet - og som ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. 

  • At tilbyde og inddrage mennesker i socialt samvær og et aktivt fællesskab.

  • At tilbyde et sted, hvor den enkelte er accepteret og respekteret som den man er. 

Vision
 

  • Cafe Rusfri er en cafe med trivsel, værdighed og varme.


 

Målgruppe

Vores tilbud er målrettet mennesker der tidligere har været afhængige af rusmidler, men som nu har taget et valg om at leve et rusfrit liv. I cafeen har de mulighed for at etablere nye kontakter til støtte og gensidig sparring for at fastholde et liv uden stoffer og alkohol.

Adresse

Cafe Rusfri 

Gl. Hadsundvej 1.A

8900 Randers C

Cafeen direkte: 93850133

Kaj Larsen: 20138742

Pytte Hertz: 20341495

caferusfri@gmail.com 

www.caferusfri.dk

Bankoplysninger

CVR NR: 35306889

Reg nr. 6187 konto nr. 0000053678

Mobilepay: 38790

Adresse

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Cafe Rusfri's Venner

Gl. Hadsundvej 1.A

8900 Randers C

Anette Juul Sørensen, 

formand: 20820381 

caferusfrisvenner@gmail.com 

www.caferusfri.dk

Åbningstider

Mandag: Lukket 

Tirsdag: kl. 12.00 - 20.00

Onsdag: kl. 12.00 - 15.00

Torsdag: kl. 12.00 - 15.00 

Fredag: kl. 15.00 - 20.00

Lørdag: Lukket 

Søndag: Lukket 

Read More >

Værdigrundlag
 

Cafe Rusfri's værdigrundlag bygger på en humanistisk forståelse af, at ethvert enkelt menneske er unikt og rummer værdi uafhængigt af individuelle evner, bidrag til samfundet og adfærd. Derfor er alle mennesker lige værdifulde som individer.  

Hos os er der plads til alle, der giver plads til andre. Derfor er tryghed, rummelighed og gensidig respekt bærende begreber i vores bestræbelser på at skabe et sted, hvor man kan være tryg i nærvær med andre brugere og medarbejdere uanset den konkrete livssituation, der har bragt den enkelte bruger til vores dør. 

Cafe Rusfri er mere end et værested. Hvor det "at være" i sig selv er passivt og uden bevægelse tilstræber vi, at Cafe Rusfri tilbyder en ramme, hvor brugerne langsomt bevæger sg i en retning af at tage mere styring over deres eget liv. En styring som mange oplever at have mistet på vejen. Cafeen er på mange måder ligesom en perron, et sted hvor man gør ophold og hviler sig, for så at bevæge sig videre i en bedre retning.