Om cafeen

 
I oktober 2013 tog en gruppe eks-misbrugere, der var vant til at mødes på Rusmiddelcenter Randers, initiativ til at danne Foreningen Nyt Liv. De ville etablere et netværk for eks-misbrugere, hvor de kunne finde støtte og sparring til at fastholde et liv uden stoffer og alkohol. Mange misbrugere føler sig nemlig alene og sårbare i tiden efter behandlingen.
 
Foreningen ville etablere en cafe i Randers, hvor adgangskravet var at man var clean og ædru.
 
 
Inspirationstur
 
I december 2013 fik bestyrelsen lokket udsatterådet og daværende socialchef, Torben Rugholm med en tur ned at se "Cafe Solstrålen" i Fredericia og "AB-Cafe og "Madam Grøn" begge i Århus. Det var en god tur. Torben Rugholm var interesseret, og kunne godt se, at vi manglede sådan et cafe-tilbud i Randers. Han vidste bare ikke, hvor han skulle finde pengene til projektet
 
 
Plan for rusmiddelområdet
 
Et halvt år efter skulle der laves en 5 års plan for rusmiddelområdet i Randers Kommune. Her foreslog rusmiddelcentrets ledelse, Tine Horn og Kirsten Kock, at cafetilbudet blev forankret i rusmiddelcentret, og at der blev ansat en medarbejder fra rusmiddelcentret ud over de frivillige.
 
Cafeen skulle så etableres for midler, der hidtil har været brugt på omsorgsophold. Det var forvaltningens vurdering, at disse ophold ikke havde haft den ønskede effekt, og at midlerne kunne anvendes bedre på en indsats som rusfri cafe og mobilt team.
 
Denne plan gik igennem, og få måneder senere blev Kaj Larsen ansat. Vi fik ikke mindre end 74 ansøgninger og havde 4 til samtale. 
 
Initiativgruppen skiftede navn fra "Nyt Liv" til "Rusfri", fordi vi fandt ud af, at der fandtes en religiøs gruppe med samme navn. Samtidig synes vi, at navnet "Rusfri" var et godt navn, idet der ikke var nogen der kunne være i tvivl om, hvad det drejede sig om.   
 
 
Drømmen blev til virkelighed 
 
Efter skolelukningerne i efteråret 2015 kom det frem at kommunen ville flytte Rusmiddelcentret og hele psykiatrien op i den nu nedlagte Hadsundvejens skole. Vi fik samtidig tilbudt en pavillion, der lå i midten af skolegården, som hidtil havde været brugt som sløjdlokale. 
 
 
Medio februar 2016 flyttede vi op i pavillionen, og den 11. maj 2016 blev der afholdt officiel indvielse med ca. 80 besøgende. 
 
Det var en meget smuk dag, med høj solskin og 26 grader. Festlighederne startede kl. 13.00, hvor cafeens medarbejder Kaj Larsen, bød velkommen. Herefter bestod tale rækken af borgmester Claus Omann Jensen, centerleder, Tine Horn, og daværende formand for Cafe Rusfri's Venner, Asger Brandstrup. Bandet Kaj og Stjernerne gav gratis koncert som en velkomstgave til cafeen.  
 
 
 
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com