Om støtteforeningen

 

Cafe Rusfri's Venner er cafeens støtteforening, som konstant arbejder på at tilvejebringe økonomisk grundlag for de aktiviteter, vi gerne vil tilbyde cafeens gæster. Den økonomiske støtte forudses at ske dels gennem tegning af medlemsskaber med kontingent betaling, dels gennem ansøgninger til private firmaer, fonde, kommune, regioner m.v. om økonomisk eller anden bistand.

 

Anden støtte forudses at bestå i al slags logistik hjælp, som måtte være gavnlig for den daglige drift af cafeen; hjælp til at hverve frivillige, hjælp til afholdelse af aktiviteter, hjælp til oplysning om cafeen m.m. 

 

Man behøver ikke at være medlem af støtteforeningen for at komme i cafeen. 

 
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com