top of page

SKAL DU VÆRE CAFEENS NYE MEDARBEJDER?

Ungebehandler og cafémedarbejder til Rusmiddelcenter Randers


Brænder du for at arbejde med strukturerede samtaleforløb med udgangspunkt i motivational interviewing og kognitiv adfærdsterapi? Forstår du vigtigheden af at inddrage det personlige og professionelle netværk omkring den unge? Vil du være med til at skabe rammerne for et tilbagefaldsforebyggende tilbud, som sikrer et godt sammenhold og fællesskab i Café Rusfri?


Stillingen er kombineret sådan, at du varetager rusmiddelbehandling til unge (24 timer/uge) og er medarbejder i Café Rusfri (13 timer/uge) med start 1. april 2023 Café Rusfri drives af Rusmiddelcenteret i samarbejde med foreningen Café Rusfri’s venner. Målet med caféen er, at skabe et sted der kan understøtte netværksdannelse i et rusfrit miljø. I caféen er der fællesspisning et par gange om ugen, og der er mulighed for at drive forskellige aktiviteter. Du kommer til at samarbejde med en Peer-medarbejder og et netværk af frivillige. I Caféen ønsker vi i højere grad også at lykkedes med at være et attraktivt tilbud til unge, som er på den anden side af et misbrug. Læs mere om Café Rusfri på Café Rusfris hjemmeside


I ungebehandlingen lægger vi vægt på

 • At holde fokus på afhængigheden og de barrierer, der forhindrer den unge i at lykkes med en forandring

 • At sætte den unge og dennes relationer i centrum

 • At sikre en helhedsorienteret indsats omkring den unge

 • At behandlingen er baseret på dokumenterede metoder, bl.a. motiverende interview og kognitiv adfærdsterapi

 • Vi arbejder primært med behandlingsmetoden MOVE både individuelt og i gruppebehandling.


Vi søger en person, der

 • Har en grunduddannelse som enten socialrådgiver eller pædagog

 • Har arbejdet med rusmiddelbehandling eller med metoderne kognitiv adfærdsterapi og motiverende interview i anden sammenhæng

 • Har erfaring og/eller lyst til at samarbejde med frivillige

 • Har erfaring med at facilitere sociale fællesskaber fra værested og/eller samværstilbud

 • Har kendskab til arbejdet med unge med sociale og psykiske problemstillinger

 • Befinder sig godt med at arbejde metodestringent

 • Er i stand til at planlægge sine opgaver med en høj grad af selvstændighed

 • Gør en indsats for at opretholde et godt arbejdsmiljø for alle

 • Kan se værdien i at have to forskelligartede hovedopgaver og evner at omstille sig herefter


Vi tilbyder

 • Introduktion og oplæring i opgaverne

 • Udvikling af kompetencer indenfor det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde omkring den unge

 • Muligheden for at dygtiggøre sig metodisk

 • Udvikling af kompetencer indenfor samskabelse med peers, frivillige og brugere af Caféen

 • Deltagelse i både ekstern og intern supervision

 • En afvekslende hverdag i et godt arbejdsmiljø

 • Flextid, der vil være en enkelt lang dag om ugen


Rusmiddelcenter Randers er kommunens ambulante tilbud til borgere med alkohol- og/eller stofproblemer og deres pårørende.

Her arbejder ca. 30 engagerede kollegaer (socialrådgivere, peer-medarbejdere, pædagoger, sygeplejersker, HK’er, psykolog og lægekonsulenter) med evidensbaserede metoder i samtaleforløb, gruppebehandling og med medicinsk behandling.

I rusmiddelbehandlingen vil du primært arbejde med unge i alderen ca. 15-30 år.

I Café Rusfri kommer der borgere i alle aldersgrupper i alderen fra 18 år og opefter. Du vil samarbejde med en peerfaglig kollega som er i caféen 15 timer om ugen og flere frivillige, som varetager forskellige opgaver i caféen.


Den daglig mødetid er kl. 8.00, tirsdag er der mødetid til kl. 20.00 og fri hver anden fredag. Der er også muligt at tage flere længere dage, for at have fri hver fredag.


Samtaler afholdes tirsdag den 21. februar 2023


Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst.

Arbejdsstedet er Rusmiddelcenter Randers, Randers Kommune. Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C.


Social stofmisbrugsbehandling foregår efter Servicelovens §101.

Alkoholbehandling foregår efter Sundhedslovens §141.

Behandlingen i Rusmiddelcenter Randers tager udgangspunkt i ’Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling’ samt ’Nationale kliniske retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed´.


Stillingen kan kun søges elektronisk via nedenstående link.


Yderligere oplysninger

og afklaring af stillingens indhold kan afklares hos faglig leder Louise Søndergaard, telefon 89 15 70 70.


FRIST

12. februar 2023.


DU FINDER ANSØGNINGSSKEMAET HER:

https://www.randers.dk/job/ledige-job-i-randers-kommune/106248/


AT ARBEJDE I RANDERS KOMMUNE

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.


Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle