Om Cafeen / Personale

Personale

 
Cafe Rusfri er en arbejdsplads for en gruppe mennesker, som har fundet tid i deres liv til at yde et stykke frivilligt socialt arbejde. Fælles for dem alle er, at de er meget vigtige for cafeens eksistens, da alle områder i huset kun fungerer i kraft af disse. Alle gør dermed en forskel, og der er brug for dem.
 
 
Ansvarsområderne fordeler sig således:
 
Brugerrådet består af: Kaj Larsen og Anette Juul Sørensen
 
Bestyrelsen i støtteforeningen Cafe Rusfri's Venner består af: Anette Juul Sørensen, Pytte Hertz Würtz, Morten Bach Sørensen, Else Fuglsang, Lonnie Fogh og Sidsel Riemenschneider.
 
Opdatering af hjemmeside og Facebook: Anette Juul Sørensen
 
Nøglebærer: Kaj Larsen (Nøgleansvarlig), Mette Nørregaard samt alle brugerrådsmedlemmer.
 
Tilmelding til fællesspisning: Ring til cafeens telefon  
 
Introduktion til nye borgere: Kaj Larsen 
 
Ansøgning om puljemidler: Anette Juul Sørensen 
 
Regnskab: Kaj Larsen (Rusmiddelcentrets andel) og Anette Juul Sørensen (Støtteforeningens andel)
 
Rengøring af køleskabet: Erik Kristiansen
 
Vedligehold af udearealer: Fælles
 
Lugning og vanding af blomster og krydderurtebed: Fælles 
 
Værktøjsansvarlig:  
 
Hovedrengøring: Alle
 
Arrangere husmøder: Brugerrådet
 
Spørgsmål vedr. cafedrift og IT: Kaj Larsen.
 
 
 
 Brugere af Cafe Rusfri
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com