Links / Landsforeningen af Væresteder

Landsforeningen af Væresteder

 
Cafe Rusfri er blevet medlem af Landsforeningen af Væresteder. Landsforeningen blev stiftet i 1998 som en netværksorganisation for 10 væresteder. I dag repræsenterer LVS mere end 100 væresteder for socialt udsatte mennesker i hele Danmark. Størstedelen af LVS’ medlemmer er væresteder for enten stofmisbrugere eller psykiatribrugere.
 
I LVS kan værestederne finde et fællesskab og en fagligt funderet opbakning til at udvikle det, de er bedst til, at hjælpe socialt udsatte mennesker til et bedre liv.
 
Sekretariatet bistår værestederne med rådgivning, hjælp til projektudvikling og kurser. Rådgivningen er i høj grad erfaringsbåret og baseret på konsulenternes kendskab til andre væresteders særlige kompetencer og svar på udfordringer i forhold til brugerinddragelse, drift, hjælp til ansøgninger, brobygning og samarbejde med kommunen.
 
LVS tilbyder også aktiviteter for værestedsbrugere. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt eller kulturprojektet Krealariet er eksempler herpå. Den succes de har opnået med idrætten er også et eksempel på, at rigtig mange socialt udsatte ønsker et bedre liv, og at de rent faktisk griber mulighederne, når de er tilpasset brugernes behov.
 
For LVS er idræt blot et blandt mange redskaber i det sociale arbejde. Ved at tilbyde aktiviteter som for eksempel idræt på værestederne opnår man flere fordele. For det første kommer socialt udsatte mennesker i gang med at dyrke motion. For det andet høster man de sociale og sundhedsmæssige gevinster i form af øget lyst til forandring og styrket livsmod, og for det tredje bliver værestedet et mere attraktivt sted at komme også for nye brugere.
 
LVS fik i 2010 kronprinseparrets socialpris for, at have været med til at give socialt udsatte mennesker en stemme, og ændre andre menneskers syn på og holdning til socialt udsatte mennesker. Og for at sikre, og udvikle fristeder for socialt udsatte borgere som psykisk syge, misbrugere og ensomme mennesker.
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com