Kalender

 
Aktiviteter der giver omsorg og nærvær
 
Cafe Rusfri danner rammen om en bred vifte af aktiviteter, der giver omsorg, nærvær og livskvalitet til en lang række mennesker, der ikke altid har det nemt. For mange er hverdagen meget uforudsigelig. Derfor kan det være af stor betydning, at hos os på Cafe Rusfri er visse ting, som "de plejer at være"  Vi holder fast i de kirkelige højtider, pynter til jul, fastelavn og påske og følger årets gang.
 
Det er vigtigt, at vi holder fast i fællesskabet omkring arrangementer i cafeen. Vi er netværket for mange ensomme mennesker, og når man ikke har mulighed for at fejre højtider og mærkedage i familie og venners lag, bliver vi stedet, hvor man kan møde tryghed og samvær.
 
 
Faste ugentlige aktiviteter
 
Vi har fællesspisning to gange om ugen. Derudover arrangerer vi ofte foredragsaftener, kurser, udflugter m.m.
 
Vi har et kreativt værksted i cafeen, hvor der kan arbejdes med træ, maling, sytøj og smykker. Desuden er der et IT-værksted, hvor brugerne kan komme og få hjælp til IT-opgaver herunder eks. udarbejdelse af jobansøgninger, oprettelse af NEM-ID eller kurser i IT.  
 
Cafeen er brugerstyret, så du kan selv være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal være i huset.  
 
 
 
Cafe Rusfri | CVR: 35 30 68 89 | Gl. Hadsundvej 1A, 8900 Randers  | Tlf.: 93 85 01 33 | caferusfri@gmail.com