Udsatterådet

byvåben-907x1024.jpg

Udsatterådet

Café Rusfri er vel repræsenteret i Randers kommunes udsatteråd. Vores bruger, Asger Brandstrup er nemlig næstformand. Udsatterådet i Randers er talerør for udsatte borgere i kommunen. Rådet består af 4 brugerrepræsentanter fra kommunens sociale tilbud og 5 organisations-repræsentanter fra henholdsvis psykiatri, hjemløse, misbrug, kontanthjælps-modtagere, førtidspension og de boligsociale områder.

 

Rådet har høringsret i forbindelse med politiske beslutninger, og giver derfor input til socialudvalget. Rådet kan rejse generelle spørgsmål om udsattes forhold.

Udsatterådet holder et årligt stormøde/generalforsamling. I år er mødet planlagt til den 21. oktober 2021.

 

 

I denne byrådsperiode sidder følgende medlemmer i udsatterådet:

 

Christian Borg
Formand
Kontanthjælp/Førtidspension, Livtagerne

 

Asger Brandstrup
Næstformand
Brugerrepræsentant, Cafe Rusfri

 

Henrik Juncher
Brugerrepræsentant, Perron 4

 

Yvonne Bjerregaard
Boligsocial, Jennumparken

 

Karsten Kozak Sørensen
Brugerrepræsentant, Slotsgården

 

Trine Juel
Psykiatri, SIND

 

Pernille Mølgaard
Brugerrepræsentant, Psykiatriens Hus

 

Jens Peter Møller
Psykiatri, Bedre Psykiatri

 

Hans Lyng
Forsorg/Hjemløse: KFUMs sociale arbejde

Kontaktperson