Landsforeningen af væresteder

giv-folk-2.jpg

Landsforeningen af væresteder

Cafe Rusfri er medlem af Landsforeningen af Væresteder. Landsforeningen blev stiftet i 1998 som en netværksorganisation for 10 væresteder. I dag repræsenterer LVS mere end 100 væresteder for socialt udsatte mennesker i hele Danmark. Størstedelen af LVS’ medlemmer er væresteder for enten stofmisbrugere eller psykiatribrugere.

 

I LVS kan værestederne finde et fællesskab og en fagligt funderet opbakning til at udvikle det, de er bedst til, at hjælpe socialt udsatte mennesker til et bedre liv.

 

Sekretariatet bistår værestederne med rådgivning, hjælp til projektudvikling og kurser. Rådgivningen er i høj grad erfaringsbåret og baseret på konsulenternes kendskab til andre væresteders særlige kompetencer og svar på udfordringer i forhold til brugerindflydelse, drift, hjælp til ansøgninger, brobygning og samarbejde med kommunen. 

 

LVS tilbyder også aktiviteter for værestedsbrugere. Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt eller kulturprojektet Krealariet er eksempler herpå. Den succes de har opnået med idrætten er også et eksempel på, at rigtig mange socialt udsatte ønsker et bedre liv, og at de rent faktisk griber mulighederne, når de er tilpasset brugernes behov 

 

LVS fik i 2010 kronprinseparrets socialpris for, at have været med til at give socialt udsatte mennesker en stemme, og ændre andre menneskers syn på og holdning til socialt udsatte mennesker. Og for at sikre, og udvikle fristeder for socialt udsatte borgere som psykisk syge, misbrugere og ensomme mennesker

 

Kontakt Landsforeningen af Væresteder:

Kontaktpersoner