SIND Randers

Logo-SIND-Landsforeningen-For-Psykisk-Sundhed.jpg

SIND Randers

Landsforeningen for psykisk sundhed blev etableret i 1960. Siden oktober 1994 har de haft en lokal afdeling i Randers. Lokalafdelingens formål er at varetage landsforeningens formåls paragraf lokalt.

 

Hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND er typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

 

SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

 

SINDs landsdækkende telefonrådgivning – 70 23 27 50 – trækker på erfaring og ekspertise fra hele Danmark. De udgiver også medlemsbladet Sindbladet der  sætter fokus på psykisk sygdom.

 

SIND støtter og driver fx tilbud om dialog, information, juridisk bistand, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse.

 

SIND bruger blot få penge på løn. SIND drives især af flere hundrede frivillige, der – under professionel vejledning – står for arbejdet som foreningsaktive, rådgivere, besøgsvenner, bisiddere, foredragsholdere mm.

 

Sind er en anerkendt forening, der virker både lokalt og på landsplan. Mange myndigheder tager dem med på råd, når der skal udformes tilbud til mennesker med psykiske lidelser og til deres pårørende. Sind er også med i officielle arbejdsgrupper, råd og klagenævn. Det er vigtigt, at Sind på denne måde kan gøre sin indflydelse gældende, og de er meget bevidste om, at de skal være både medspiller og modspiller.

 

Det er Sinds politik, at det er fællesskabet, som skal sikre den grundlæggende tryghed. Men Sind skal supplere den offentlige indsats med en række tilbud, og vise nye veje, som siden kan følges op af det offentlige.

 

Det er foreningens formål, at være med til at skabe større forståelse og tolerance i vores samfund for sindslidende og deres pårørende, samt at tage og støtte initiativer med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.

 

I Sind Randers Lokalafdeling har de deres egen rådgivning. De holder løbende møder med Randers Kommune, Psykriatrisk Hospital og Randers Sundhedscenter. Alt sammen for at være med til at sætte Sinds formål på dagsordenen. De oplever, at blive taget med på råd, og blive lyttet til. De er repræsenteret i Udsatterådet og Dansk handicap, Randers.

 

De får helt klart lov til at sætte deres “finger aftryk” på de beslutninger, som bliver taget i vores lokalsamfund.

Kontaktperson